Investor Relations

Intervju med Niklas Adler, VD

Aerowash AB is listed on Spotlight Stock Market.

Kallelse till årsstämma i Aerowash AB (publ)

CONTINUE READING

Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämman har idag beslutat om emission av högst 1 111 605 aktier av serie B (”Aktierna”) och högst 370 535 teckningsoptioner av serie…
CONTINUE READING

Presentation från Investeringsseminarium 23 oktober

Niklas Adler, VD för Aerowash AB, höll en presentation på Investeringsseminarium 23 oktober: https://youtu.be/N5A-w6A8M78?t=1s  
CONTINUE READING

Aerowash tidigarelägger kvartalsrapport

Aerowash tidigarelägger publiceringen av kvartalsrapport för kvartal 3, 2017. Nytt publiceringsdatum är den 8 november 2017. Kontakt Tel: 073-679 39 37…
CONTINUE READING

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om företrädesemission

Styrelsens förslag: Styrelsens fullständiga förslag till beslut om företrädesmission   Bilagor: Halvårsrapport H2 2017_Aerowash AB_170831 Delårsrapport Q1 2017_Aerowash AB_170502 Revisors…
CONTINUE READING

Kallelse till extra bolagsstämma i Aerowash AB (PUBL)

Kallelse: Kallelse till extra bolagsstämma i Aerowash AB (PUBL)
CONTINUE READING

Aerowash AB (publ) kallar till extra bolagsstämma och föreslår företrädesemission av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen i Aerowash AB (publ), org. nr. 559053-2775 (”Aerowash” eller ”Bolaget”) föreslår att extra bolagsstämma tisdagen den 31 oktober 2017…
CONTINUE READING

Aerowash har tecknat distributionsavtal för Spanien och Portugal

Aerowash har ingått ett distributionsavtal med det spanska bolaget AirRail SL. Avtalet innebär att AirRail får en exklusiv rätt att…
CONTINUE READING

Aerowash har deltagit och sponsrat ISS Global Aviation Conference

Aerowash har medverkat vid ISS Global Aviation Conference. Vid konferensen presenterades den nya AW 12 för ett sextiotal ISS-representanter från…
CONTINUE READING

Aerowash lanserar ny hemsida

I och med lanseringen av den senast generationen tvättrobotar har Aerowash tagit fram en ny hemsida. På hemsidan presenteras den…
CONTINUE READING