+46 8 400 240 00
Contact

Uppdatering första dag för handel

Angående första dag för handel 

Bolaget har den 30 december 2016 valt in en ny oberoende ledamot – Johan Lundquist – i styrelsen. Samtidigt med nyvalet frånträdde Joakim Adler från styrelsen.  Därmed torde bolaget ha tillgodosett Nasdaq First Norths önskemål i frågan. Tyvärr har jul-och nyårshelgerna medfört ytterligare fördröjningar i noteringsprocessen. Bolaget räknar med att kunna lämna besked om första dag för handel senast fredagen den 13/1.

Uppdatering första dag för handel

Angående första dag för handel 

Bolaget har den 30 december 2016 valt in en ny oberoende ledamot – Johan Lundquist – i styrelsen. Samtidigt med nyvalet frånträdde Joakim Adler från styrelsen.  Därmed torde bolaget ha tillgodosett Nasdaq First Norths önskemål i frågan. Tyvärr har jul-och nyårshelgerna medfört ytterligare fördröjningar i noteringsprocessen. Bolaget räknar med att kunna lämna besked om första dag för handel senast fredagen den 13/1.