+46 8 400 240 00
Contact

Teckning i bolagets nyemission inleds

Aerowash AB: I dag inleds teckningstiden i bolagets fullt garanterade nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North

I dag inleds teckningstiden i Aerowash ABs spridningsemission om högst 300 000 B-aktier. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget 6 MSEK, före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd till 100% genom ett garantikonsortium.

Kort om Aerowash

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan.

Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser. I nuläget tvättas de allra flesta flygplan manuellt.

Den underliggande marknaden växer och antalet flygplan i trafik bedöms att fördubblas de närmaste 20 åren. Marknadstillväxten och den ökade flygtrafiken skapar incitament för flygbolagen att effektivisera service och underhållsprocesser mellan flygningar.

Dotterbolaget N.A.S Services har sedan 2009 ett servicekontrakt med Finnair avseende tvätt av Finnairs flotta. Det nära samarbetet med Finnair har inneburit att Bolaget kontinuerligt utvecklat produkten vilket har medfört en anpassning av Bolagets produkter till marknadens behov.

För att ta tillvara på de affärsmöjligheter som har skapats till följd av det tydliga underliggande behovet för Bolagets lösningar har Bolagets styrelse beslutat att genomföra en nyemission i samband med listning av Bolagets aktie på First North. Genom den förestående nyemissionen tillförs Bolaget 6 MSEK. Emissionslikviden kommer i prioritetsordning att användas till:

  • Ökad marknadsbearbetning
  • Stärka Bolagets kapitalbas
  • Produktutveckling

Erbjudandet i korthet

Pris per aktie av serie B:                                                   20 SEK

Värdering före nyemission:                                             38,5 MSEK

Erbjudandets storlek:                                                         6 MSEK

Garantiåtaganden:                                                             6 MSEK, 100 procent av Erbjudandet

Teckningsperiod:                                                              22 nov – 2 dec 2016

Preliminär första dag för handel:                                      16 december

Memorandum och anmälningssedel finns att ladda ner från Aerowash hemsida www.aerowash.com

Kontakt

Aerowash AB (publ)
559053–2775

Niklas Adler, VD.
Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.se
Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.se

Om Aerowash AB

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Aerowash AB (publ)
559053–2775

Teckning i bolagets nyemission inleds

Aerowash AB: I dag inleds teckningstiden i bolagets fullt garanterade nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North

I dag inleds teckningstiden i Aerowash ABs spridningsemission om högst 300 000 B-aktier. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget 6 MSEK, före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd till 100% genom ett garantikonsortium.

Kort om Aerowash

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan.

Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser. I nuläget tvättas de allra flesta flygplan manuellt.

Den underliggande marknaden växer och antalet flygplan i trafik bedöms att fördubblas de närmaste 20 åren. Marknadstillväxten och den ökade flygtrafiken skapar incitament för flygbolagen att effektivisera service och underhållsprocesser mellan flygningar.

Dotterbolaget N.A.S Services har sedan 2009 ett servicekontrakt med Finnair avseende tvätt av Finnairs flotta. Det nära samarbetet med Finnair har inneburit att Bolaget kontinuerligt utvecklat produkten vilket har medfört en anpassning av Bolagets produkter till marknadens behov.

För att ta tillvara på de affärsmöjligheter som har skapats till följd av det tydliga underliggande behovet för Bolagets lösningar har Bolagets styrelse beslutat att genomföra en nyemission i samband med listning av Bolagets aktie på First North. Genom den förestående nyemissionen tillförs Bolaget 6 MSEK. Emissionslikviden kommer i prioritetsordning att användas till:

  • Ökad marknadsbearbetning
  • Stärka Bolagets kapitalbas
  • Produktutveckling

Erbjudandet i korthet

Pris per aktie av serie B:                                                   20 SEK

Värdering före nyemission:                                             38,5 MSEK

Erbjudandets storlek:                                                         6 MSEK

Garantiåtaganden:                                                             6 MSEK, 100 procent av Erbjudandet

Teckningsperiod:                                                              22 nov – 2 dec 2016

Preliminär första dag för handel:                                      16 december

Memorandum och anmälningssedel finns att ladda ner från Aerowash hemsida www.aerowash.com

Kontakt

Aerowash AB (publ)
559053–2775

Niklas Adler, VD.
Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.se
Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.se

Om Aerowash AB

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Aerowash AB (publ)
559053–2775