+46 8 400 240 00
Contact

Nyemission i Aerowash AB (publ)

Nyemission i Aerowash AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North övertecknades med 152 procent.

Nyemissionen i Aerowash AB uppgick till 6 000 000 SEK och var riktad till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare (Erbjudandet). Totalt inbringades teckningsanmälningar på 15 102 960 SEK från 875 konton.

”Jag är naturligtvis oerhört glad över det stora intresset för Aerowash AB och att vi har fått ett stort antal nya aktieägare, som jag härmed vill hälsa varmt välkomna. Tack vare emissionen kan vi nu accelerera vår tillväxt för att nå utsatta mål.”, säger Niklas Adler, VD i Aerowash AB.

När emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Aerowash AB att uppgå till 200 000 A-aktier och 2 023 213 B-aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 2 223 213 SEK.

Tilldelning

Med anledning av den höga teckningsgraden kan full tilldelning inte ske. Tilldelning av aktier har beslutats av styrelsen i enlighet med redovisade tilldelningsprinciper. För att uppnå en god spridning har samtliga 875 tecknare erhållit en teckningspost om 300 B-aktier motsvarande 6 000 SEK. De återstående aktierna fördelas sedan på större investerare som har tecknat sig för minst 50 000 kr, Dessa erhåller en extra tilldelning pro rata, dock med ett tak på 120 000 kronor.

Avräkningsnotor har sänts den 6 december med likviddag den 9 december. Första dag för handel på First North beräknas vara den 20 december 2016. Partner Fondkommission har varit finansiella rådgivare i samband med erbjudandet.

Kontakt

Aerowash AB (publ)
559053–2775

Niklas Adler, VD.
Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.se
Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.se

 

Nyemission i Aerowash AB (publ)

Nyemission i Aerowash AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North övertecknades med 152 procent.

Nyemissionen i Aerowash AB uppgick till 6 000 000 SEK och var riktad till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare (Erbjudandet). Totalt inbringades teckningsanmälningar på 15 102 960 SEK från 875 konton.

”Jag är naturligtvis oerhört glad över det stora intresset för Aerowash AB och att vi har fått ett stort antal nya aktieägare, som jag härmed vill hälsa varmt välkomna. Tack vare emissionen kan vi nu accelerera vår tillväxt för att nå utsatta mål.”, säger Niklas Adler, VD i Aerowash AB.

När emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Aerowash AB att uppgå till 200 000 A-aktier och 2 023 213 B-aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 2 223 213 SEK.

Tilldelning

Med anledning av den höga teckningsgraden kan full tilldelning inte ske. Tilldelning av aktier har beslutats av styrelsen i enlighet med redovisade tilldelningsprinciper. För att uppnå en god spridning har samtliga 875 tecknare erhållit en teckningspost om 300 B-aktier motsvarande 6 000 SEK. De återstående aktierna fördelas sedan på större investerare som har tecknat sig för minst 50 000 kr, Dessa erhåller en extra tilldelning pro rata, dock med ett tak på 120 000 kronor.

Avräkningsnotor har sänts den 6 december med likviddag den 9 december. Första dag för handel på First North beräknas vara den 20 december 2016. Partner Fondkommission har varit finansiella rådgivare i samband med erbjudandet.

Kontakt

Aerowash AB (publ)
559053–2775

Niklas Adler, VD.
Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.se
Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.se