+46 8 400 240 00
Contact

Noteringen av Aerowash AB (publ) på Nasdaq First North senareläggs

Nasdaq First North har uttryckt önskemål om komplettering av styrelsen i Aerowash AB (publ) (”Aerowash” eller ”Bolaget”) och har därför tillfälligt skjutit upp Bolagets ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North. Bolaget har idag kallat till bolagsstämma för att välja in en eller två nya styrelseledamöter.

Med anledning av ovan kommer första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North inte att infalla den 20 december 2016. Bolaget och dess finansiella rådgivare Partner Fondkommission arbetar med att handeln med Bolagets aktie kan påbörjas så snart som möjligt.

Bolaget återkommer med besked om första dag för handel, så snart första dag för handel har fastställts.

Kontakt

Aerowash AB (publ)
559053–2775

Niklas Adler, VD.
Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.se
Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.se

Om Aerowash AB

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Noteringen av Aerowash AB (publ) på Nasdaq First North senareläggs

Nasdaq First North har uttryckt önskemål om komplettering av styrelsen i Aerowash AB (publ) (”Aerowash” eller ”Bolaget”) och har därför tillfälligt skjutit upp Bolagets ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North. Bolaget har idag kallat till bolagsstämma för att välja in en eller två nya styrelseledamöter.

Med anledning av ovan kommer första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North inte att infalla den 20 december 2016. Bolaget och dess finansiella rådgivare Partner Fondkommission arbetar med att handeln med Bolagets aktie kan påbörjas så snart som möjligt.

Bolaget återkommer med besked om första dag för handel, så snart första dag för handel har fastställts.

Kontakt

Aerowash AB (publ)
559053–2775

Niklas Adler, VD.
Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.se
Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.se

Om Aerowash AB

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.