+46 8 400 240 00
Contact

Beslut om nyemission

För att fortsätta med den nuvarande expansionen har Bolagets styrelsen beslutat att genomföra en nyemission i samband med listning av Bolagets aktie på First North. Genom den förestående nyemissionen tillförs Bolaget 6 MSEK. De nya aktierna kommer att erbjudas till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare.

Styrelsen beslöt vidare att ansöka om notering på Nasdaq First North.

https://aerowash.com/erbjudande/

Beslut om nyemission

För att fortsätta med den nuvarande expansionen har Bolagets styrelsen beslutat att genomföra en nyemission i samband med listning av Bolagets aktie på First North. Genom den förestående nyemissionen tillförs Bolaget 6 MSEK. De nya aktierna kommer att erbjudas till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare.

Styrelsen beslöt vidare att ansöka om notering på Nasdaq First North.

https://aerowash.com/erbjudande/