Investor Relations

Intervju med Niklas Adler, VD

Aerowash AB is listed on Spotlight Stock Market.

Uppdatering första dag för handel

Nasdaq First North har sedan tidigare uttryckt önskemål om komplettering av Aerowash AB (publ) (”Aerowash” eller ”Bolaget”) listningsansökan. Efter uppehåll…
CONTINUE READING

Uppdatering första dag för handel

Angående första dag för handel  Bolaget har den 30 december 2016 valt in en ny oberoende ledamot – Johan Lundquist…
CONTINUE READING

Ny styrelseledamot

Val av ny styrelseledamot Vid bolagsstämma den 30 december 2016 valdes Johan Lundquist in i styrelsen för Aerowash AB. Samtidigt…
CONTINUE READING

Noteringen av Aerowash AB (publ) på Nasdaq First North senareläggs

Nasdaq First North har uttryckt önskemål om komplettering av styrelsen i Aerowash AB (publ) (”Aerowash” eller ”Bolaget”) och har därför…
CONTINUE READING

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Aerowash AB (publ), org.nr 559053-2775, kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 30 december 2016…
CONTINUE READING

Nyemission i Aerowash AB (publ)

Nyemission i Aerowash AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North övertecknades med 152 procent. Nyemissionen i Aerowash AB uppgick…
CONTINUE READING

Teckning i bolagets nyemission inleds

Aerowash AB: I dag inleds teckningstiden i bolagets fullt garanterade nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North I dag…
CONTINUE READING

Beslut om nyemission

För att fortsätta med den nuvarande expansionen har Bolagets styrelsen beslutat att genomföra en nyemission i samband med listning av…
CONTINUE READING