Investor Relations

Intervju med Niklas Adler, VD

Aerowash AB is listed on Spotlight Stock Market.

Kallelse till årsstämma i Aerowash AB (publ)

Aktieägarna i Aerowash AB (publ), 559053-2775, kallas härmed till bolagsstämma fredagen den 5 maj 2017, klockan 16.00 i bolagets lokaler…
CONTINUE READING

Årsredovisning Aerowash AB

Publicerat den 5 april 2017.
CONTINUE READING

Uppdatering angående Nordamerika

Bolaget har tillsammans med Business Sweden genomfört en omfattande kartläggning av den nordamerikanska marknaden. Intresset och behovet av lösningar för…
CONTINUE READING

Nyheter och statusuppdatering från Aerowash AB

I februari närvarade vi vid Singapore Airshow. Vi hade ett flertal givande möten med representanter från flygplatser och flygbolag, flygplanstillverkare,…
CONTINUE READING

Handeln har startat på AktieTorget

CONTINUE READING

Bokslutskommuniké 2016

Publicerat den 16 februari 2017.
CONTINUE READING

Aerowash AB (publ) godkänt för notering på Aktietorget

Aerowash AB (publ) genomför notering av bolagets B-aktier på Aktietorget efter en nu godkänd noteringsansökan. Första handelsdag för aktien är…
CONTINUE READING

Bokslutskommuniké publiceras 16 februari

Bokslutskommuniké för 2016 kommer att publiceras torsdag 16 februari.
CONTINUE READING

Bokslutskommuniké och information om första handelsdag

Bolaget kommer att publicera bokslutskommuniké den 15 februari och samtidigt med detta meddela första handelsdag.
CONTINUE READING

Planerad första dag för handel 15 februari 2017

Aerowash AB (publ) planerar att notera sig på AktieTorget. Beräknad första dag för handel är den 15 februari 2017. Vid…
CONTINUE READING