Investor Relations

Intervju med Niklas Adler, VD

Aerowash AB is listed on Spotlight Stock Market.

Aerowash lämnar in patentansökan för kärnteknologi och kärnfunktioner

Aerowash har lämnat in en patentansökan avseende kärnteknologi och kärnfunktioner som ingår i den senaste generationen tvättrobotar. Patentansökan har lämnats…
CONTINUE READING

Halvårsrapport 2017-01-01 – 2017-06-30

Publicerat den 31 augusti 2017.
CONTINUE READING

Aerowash får order på tre system från kanadensisk distributör

Pressmeddelande Aerowash har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med Service and Maintenance De Castel (1997) Inc för den kanadensiska marknaden. Avtalet…
CONTINUE READING

Lansering av nästa generations tvättrobot – AW II

Aerowash AB lanserar nu nästa generations tvättrobot - AW II - i marknaden. ”Jag är naturligtvis oerhört glad och stolt…
CONTINUE READING

Senareläggning av halvårsrapport

Aerowash ABs styrelse har beslutat att senarelägga halvårsrapporten. Halvårsrapporten kommer att offentliggöras den 31 augusti 2017. Tidigare kommunicerat rapportdatum var…
CONTINUE READING

Statusuppdatering Aerowash AB (publ)

Marknad Första halvåret 2017 Under våren har Aerowash-teamet intensifierat arbetet med öka kännedomen om Aerowash i marknaden. Bolagets marknadskommunikation via…
CONTINUE READING

Kommuniké från årsstämma i Aerowash AB

CONTINUE READING

Delårsrapport Aerowash AB

Publicerat den 2 maj 2017.
CONTINUE READING

MoU för Kina och Egypten klara

Ett Memorandum of Understanding (MoU) har idag undertecknats med ett kinesiskt distributionsbolag avseende den kinesiska marknaden. MoUn innebär att bolaget…
CONTINUE READING

Aerowash AB; publicering av förslag till årsstämman den 5 maj 2017

Resultatdisposition (punkt 9) Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets vinst enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att…
CONTINUE READING