Contact

Aerowash tidigarelägger kvartalsrapport

Aerowash tidigarelägger publiceringen av kvartalsrapport för kvartal 3, 2017. Nytt publiceringsdatum är den 8 november 2017.

Kontakt
Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com
Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.com

Om Aerowash AB
Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Aerowash tidigarelägger kvartalsrapport

Aerowash tidigarelägger publiceringen av kvartalsrapport för kvartal 3, 2017. Nytt publiceringsdatum är den 8 november 2017.

Kontakt
Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com
Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.com

Om Aerowash AB
Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.