+46 8 400 240 00
Contact

Aerowash har deltagit och sponsrat ISS Global Aviation Conference

Aerowash har medverkat vid ISS Global Aviation Conference. Vid konferensen presenterades den nya AW 12 för ett sextiotal ISS-representanter från 17 länder. Intresset för Aerowash produkter var mycket stort och många värdefulla kontakter knöts vid konferensen.

Kontakt
Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com
Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.com

Om Aerowash AB
Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Aerowash har deltagit och sponsrat ISS Global Aviation Conference

Aerowash har medverkat vid ISS Global Aviation Conference. Vid konferensen presenterades den nya AW 12 för ett sextiotal ISS-representanter från 17 länder. Intresset för Aerowash produkter var mycket stort och många värdefulla kontakter knöts vid konferensen.

Kontakt
Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com
Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.com

Om Aerowash AB
Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.